Algemene voorwaarden & Privacybeleid:

Cookie- en Privacybeleid igv GDPR: uitgebreide info voor Wijnadviseur.Be

Algemene voorwaarden

 1. Bij aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging blijft de verkoper vrij, hetzij de afname en de volledige betaling der bestelling, hetzij een schadevergoeding te eisen.
 2. Leveringstermijnen worden ter inlichting aangeduid en zin in geen geval bindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling.
 3. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
 4. Wanneer een factuur gedurende meer dan 8 dagen na haar vervaldag onbetaald blijft en er binnen de 8 dagen na ingebrekestelling geen voldoening volgt:
  - zullen alle eventuele prijsverminderingen en kortingen vervallen
  - zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% (met een minimum van € 75)
  - zal een nalatigheidinterest aangerekend worden van 1.5% per maand te berekenen vanaf factuurdatum
 5. In geval van gerechtelijke procedure zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
 6. Door het niet betalen van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de toegestane betalingsvoorwaarden.
 7. De goederen blijven eigendom van wijnadviseur tot volledige betaling van het factuurbedrag, en blijven opeisbaar bij niet betaling binnen de gestelde termijnen.
 8. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 9. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgende op de ontvangst der goederen ingediend te worden.

 

Privacybeleid

Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers van www.wijnadviseur.be kunnen via de website een online bestelling uitvoeren. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de bestelling ingeven worden door de eigenaar van de website www.wijnadviseur.be opgenomen in een databasebestand.

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens worden enkel door Wijnadviseur gebruikt voor administratieve en promotionele doeleinden. De gebruiker die dit niet wenst kan zich op elk ogenblik hiertegen verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend door eenvoudigweg uw e-mail adres op te geven waarmee u een bestelling heeft doorgevoerd.

Doorgeven van gegevens aan derden

Persoonsgegevens van gebruikers verkregen via een online bestelling worden nooit doorgegeven aan derden.

Opmerking

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Cookie- en Privacybeleid igv GDPR: uitgebreide info voor Wijnadviseur.Be

 

 


www.wijnadviseur.be